Full 1
Full 2
slide-bager
previous arrow
next arrow

ESM PRODHIMI DITOR

2617 MWh
Hidrocentralet
8437 MWh
Termocentralet
150 MWh
Mulli me erë

ELEVATION POINTS OF OHRID LAKE

Minimum elevation point 693,10 m        Maximum elevation point 693,75 m       Today's elevation point 693,40 m

PRODHIMI

KU PRODHOJME DHE SI

HARTA ENERGJETIKE E ESM
TERMOENERGJIJA
ENERGJIA NGA UJI
ENERGJIA NGA ERA

MJEDISI

Të vetëdijshëm për nevojën për të mbrojtur mjedisin, kompania jonë merr të gjitha masat për mbrojtjen e mjedisit.

MË SHUMË

ZHVILLIM DHE INVESTIME

PROJEKTE KAPITALE

Nevojat për energji elektrike në Republikën e Maqedonisë së Veriut  vazhdimisht rriten, rrjedhimisht prodhimi në termocentrale dhe hidrocentrale vazhdimisht zmadhohet. Strategjia e zhvillimit të ShA ESM i jep përparësi zgjerimit të kapaciteteve prodhuese nga energjia e rinovueshme, veçanërisht prodhimit të energjisë elektrike nga era dhe uji. Planet zhvillimore të ShA […]

MË SHUMË
 

QENDRA E SHTYPIT

Takim mes ShA ESM dhe KEK nga Kosova për bashkëpunim energjetik ndërmjet dy kompanive shtetërore për prodhim të energjisë elektrike

Takim mes ShA ESM dhe KEK nga Kosova për bashkëpunim energjetik ndërmjet dy kompanive shtetërore për prodhim të energjisë elektrike

ShA ESM dhe kompania shtetërore energjetike e Kosovës KEK kanë filluar një bashkëpunim të thelluar për ta tejkaluar më lehtë krizën energjetike dhe situatën për sezonin e ardhshëm të ngrohjes. Në takimin e mbajtur në ShA ESM në nivelin më të lartë të udhëheqësisë, u shqyrtuan mundësitë e shfrytëzimit të […]

MË SHUMË