Full 1
Full 2
slide-bager
previous arrow
next arrow

ЕСМ ДНЕВНО ПРОИЗВОДСТВО

2084 MWh
Хидроелектрани
8705 MWh
Термоелектрани
97 MWh
Ветерници

КОТИ НА ОХРИДСКО ЕЗЕРО

Минимална кота 693,10 м.н.в.        Максимална кота 693,75 м.н.в.       Денешна кота 693,64 м.н.в.

ПРОИЗВОДСТВО

КАДЕ ПРОИЗВЕДУВАМЕ И КАКО

ЕНЕРГЕТСКА МАПА НА ЕСМ
ТЕРМОЕНЕРГИЈА
ЕНЕРГИЈА ОД ВОДА
ЕНЕРГИЈА ОД ВЕТЕР

ЖИВОТНА СРЕДИНА

Свесни за неопходноста да ја заштитиме животната средина нашата компанија ги презема сите чекори за заштита на животната средина.

ПОВЕЌЕ

РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ

КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ

Потребите за електрична енергија во Република Северна Македонија постојано растат, со што производството во термо и хидро електраните постојано се зголемува. Развојната стратегија на АД ЕСМ му дава приоритет на проширувањето на производ-ствените капацитети од обновлива енергија, особено на производството на електрична енергија од ветер и од вода. Развојните планови […]

ПОВЕЌЕ
 

ПРЕС ЦЕНТАР

СОСТАНОК НА СИТЕ ДИРЕКТОРИ ВО АД ЕСМ, СЕ ЗГОЛЕМУВА ПЛАНОТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ЦЕЛОСНО ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ ОД ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

СОСТАНОК НА СИТЕ ДИРЕКТОРИ ВО АД ЕСМ, СЕ ЗГОЛЕМУВА ПЛАНОТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ЦЕЛОСНО ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ ОД ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Управниот и Надзорниот одбор на АД ЕСМ, и директорите на сите подружници, денеска одржаа состанок во ХЕС Црн Дрим во Струга, на кој се расправаше за зголемување на планот за производство за 2022г. Владата на Р. Северна Македонија на последната затворена седница го задолжи АД ЕСМ да обезбеди 100% електрична […]

ПОВЕЌЕ
АД ЕСМ ПОНУДИ ЦЕНА ОД 48Е/МWh, ЦЕНИТЕ НА БЕРЗИТЕ ДОСТИГНУВААТ ДО 360Е/MWh

АД ЕСМ ПОНУДИ ЦЕНА ОД 48Е/МWh, ЦЕНИТЕ НА БЕРЗИТЕ ДОСТИГНУВААТ ДО 360Е/MWh

АД ЕСМ понуди цена на произведената електрична енергија од 48 евра за мегаватчас за периодот јули-декември 2022г. Цената за претходното шестмесечје, јануари-јуни 2022г изнесуваше 41е/МWh. Корекцијата на цената мора да се гледа во контекст на енормното зголемување на цените на енергенсите на глобално ниво, како и нивната недостапност, особено во […]

ПОВЕЌЕ
ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 25-30.6.2022

ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 25-30.6.2022

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОДАЖБАТА Резултати од продажба 25-30.6.2022 Sales Results 25-30.06.2022   ДОКУМЕНТИ ЗА ПОНУДА Барање понуди 25-30.6.2022 Request for bid 25-30.06.2022 Образец понуда 25-30.6.2022   Понудувачите коишто сакаат да учествуваат со доставување понуда, а немат потпишано Рамковен договор со ЕСМ Продажба, претходно да стапат во контакт со ЕСМ Продажба на […]

ПОВЕЌЕ