Close
Tenders

Home Media Events

Настани

Thursday, 20 April 2017
АД ЕЛЕМ на Саемот за вработување и пракса
Friday, 10 March 2017
Избрани најповолни понуди за набавка на електрична енергија
Friday, 03 March 2017
Прес-конференција
Wednesday, 08 February 2017
Домашното производство на електрична енергија во јануари натрфлено за 8,61 отсто
Friday, 03 February 2017
АД ЕЛЕМ ги разгледува сите опции за изградба на нови електроцентрали од базни и од обновливи извори

Contact

JSC "MACEDONIAN POWERPLANTS"
11. Octomber 9
1000 Skopje
Republic of Macedonia

e-mail:contact@elem.com.mk

Energy Map of RM

energetska_mapa

About us

Production and services

Environment

Investing

Contact