Затвори
Тендери

Почетна Структура

Структура

 • PDF

ПОДРУЖНИЦИ


ДРУШТВА НА АД Електрани на Македонија


  АД Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје е основач на Друштва со ограничена одговорност основани од едно лице и тоа:

  1. Друштво за туризам, угостителство, рекреација и спорт, ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ – Скопје, основано 2012 година кон кое се соединија ДУТ Молика ДООЕЛ – Битола и ДУТ Попова Шапка ДООЕЛ – Тетово од 01.11.2012 година;
  2. ЕЛЕМ ТРЕЈД ДООЕЛ – Скопје, кое е основано во 2009 година;
  3. Фабрика за опрема и делови ФОД ДООЕЛ – Новаци, АД ЕЛЕМ – Скопје, основано во 1997 година;
  4. Фабрика за одржување, ремонт и транспорт ФОРТ ДООЕЛ – Осломеј, АД ЕЛЕМ – Скопје, основано во 1996 година;

   АД Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје е еден од основачите и на следните Друштва:

   1. Друштво со ограничена одговорност за производство на топлинска енергија  ЕЛМЕ ПРОИЗВОДСТВО ДОО Скопје, основано во 2012 година;
   2. Друштво со ограничена одговорност за снабдување на топлинска енергија  ЕЛМЕ СНАБДУВАЊЕ ДОО Скопје, основано во 2012 година;
   3. Друштво со ограничена одговорност за дистрибуција на топлинска енергија  ЕЛМЕ ДИСТРИБУЦИЈА ДОО Скопје, основано во 2012 година;

   Контакт

   АД "ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА"
   11. Октомври 9
   1000 Скопје
   Република Македонија

   e-mail:contact@elem.com.mk

   Енергетска мапа

   energetska_mapa

   За нас

   Производство

   Животна средина

   Инвестирање

   Општествена одговорност

   Контакт