Затвори
Тендери

Почетна За нас Управен одбор

Управен одбор

  • PDF

Надзорниот одбор, назначен од Владата на РМ, го назначи Управниот одбор во следниов состав:

SEMA_uo

Членови на Управниот одбор на АД ЕЛЕМ-Скопје се:

  • Христијан Мицкоски, д-р маш.науки, претседател на Управниот одбор со назив генерален директор
  • Фатмир Лимани, дипл. професор, член на Управниот одбор со назив заменик на генералниот директор;
  • Иван Куковски, м-р ел.тех.науки, член на Управниот одбор со назив директор за производство;
  • Александар Пауноски, м-р ел.тех.науки, член на Управниот одбор со назив директор за развој и инвестиции;
  • Гордана Димитриеска - Кочоска, дипл. економист, член на Управниот одбор со назив директор за финансиски работи;
  • Анита Стамнова, д-р ек.науки, член на Управниот одбор со назив директор за комерцијални работи;
  • Данче Трајановска, дипл. правник, заменик директор за правни и општи работи.

Контакт

АД "ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА"
11. Октомври 9
1000 Скопје
Република Македонија

e-mail:contact@elem.com.mk

За нас

Производство

Животна средина

Инвестирање

Општествена одговорност

Контакт