Затвори
Тендери

Почетна Контакт Дирекција

Дирекција

 • Кабинет на генерален директор
 •    контакт телефон: 02/3149 – 121 
     факс: 02/3149 - 100
 • Сектор за правни и општи работи
 •    контакт телефон: 02/3149 – 123
     факс: 02/3149 -176
 • Сектор за развој и инвестиции
 •    контакт телефон: 02/3149 – 101
     факс: 02/3224 - 492
 • Сектор за финансиски работи
 •    контакт телефон: 02/3149 – 231
     факс: 02/3149 - 160
 • Сектор за комерцијални работи
 •    контакт телефон: 02/3149 –232
     факс: 02/3149 - 125
 • Сектор за производство на електрична енергија
 •    контакт телефон: 02/3149 – 131
     факс: 02/3113 - 570

  За нас

  Производство

  Животна средина

  Инвестирање

  Општествена одговорност

  Контакт