Затвори
Тендери

Почетна Продажба на вишоци

Продажба на вишоци на ЕЕ

  • PDF

ПРОДАЖБА НА ВИШОЦИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Врз основа на Законот за енергетика (Службен весник бр. 63/06, 36/07, 106/08), член 69, став 4, Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија во државна сопственост, Скопје како лиценциран регулиран производител го дефинира начинот на продажба на вишоци на електрична моќност и енергија, при тоа задоволувајќи го принципот на спроведување на отворена, транспарентна и недискриминаторна процедура по пазарни услови. АД ЕЛЕМ - Скопје на својата интернет страна ги објавува сите значајни информации и временски рокови кои се врзани за процедурата за продажба на вишоци на електрична моќност и енергија. АД ЕЛЕМ - Скопје го задржува правото на дополнување и/или измена на Правила за продажба на вишоци на електрична моќност и енергија.

За нас

Производство

Животна средина

Инвестирање

Општествена одговорност

Контакт